אשפוזיות ומרכזים לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים

בריאות

 • רקע
 • דגם הפרטה
 • פיקוח
 • המצב הנוכחי
 • יתרונות וחסרונות
בשנת 2015 היו בישראל למעלה מ-4000 צרכני סמים שטופלו ב-12 מרכזים הפזורים ברחבי הארץ. מרכזי המתדון מסייעים למטופלים להפסיק את השימוש בסמי רחוב, לחדול מעבריינות, לחדש קשר עם משפחותיהם, להצטרף למעגל העבודה ולטפל בעצמם מבחינה פיזית ונפשית. הטיפול התרופתי, הנעשה באמצעות מתדון או סובוטקס, נותן מענה פיזי להתמכרות להרואין. תרופות אלו הן תרופות ממכרות, וללא פיקוח רפואי נאות עלולות להיות מסוכנות, אולם התמדה בטיפול במסגרת מקצועית וקפדנית עשויה לשנות את כל אורח חייו של המכור. מאז 1995 עברו עשרה מרכזים מקופות החולים (בפטור ממכרז, באישור משרד האוצר) לידי “האגודה לשירותי בריאות הציבור” שהיא מלכ”ר. ביוני 2010 פורסם המכרז להפעלת מרכזים לטיפול תרופתי בהתמכרויות שנפתח גם להשתתפותן של חברות למטרות רווח.

בעקבות עתירה של ארבעה נפגעי סמים באמצעות האגודה לזכויות האזרח, החליט משרד הבריאות לבטל את המכרז לנוכח הפגמים שנתגלו בו. באוקטובר 2010 פרסם משרד הבריאות מכרז מתוקן. בנובמבר 2010 שוב עתרו ארבעת נפגעי הסמים לבג”ץ באמצעות האגודה לזכויות האזרח, ודרשו לבטל את המכרז החדש ולהעביר את הטיפול בנפגעי סמים לקופות החולים או למשרד הבריאות. בדצמבר 2010 הוציא בג”ץ צו ביניים בעתירה והורה להקפיא את הליכי המכרז להפעלת מרכזים לטיפול רפואי ממושך בנפגעי סמים עד להחלטה אחרת. משרד הבריאות המשיך בינתיים בהליך המכרז, והודיע על זכייתה של האגודה לשירותי בריאות הציבור בתשעה מכרזים ועל זכייתן של שתי עמותות נוספות בארבעה מכרזים אחרים. באוקטובר 2011 התקיים דיון בעתירה שבעקבותיו משכה האגודה לזכויות האזרח את העתירה והגישה בנובמבר 2011 עתירה מחודשת לבית משפט לעניינים מינהליים.

פרסום מכרז תחרותי פתוח – שבוטל בינתיים – לעמותות ולחברות עסקיות לשם העברת השירות.

משרד הבריאות. במכרז שבוטל, הסדרת הפיקוח על-ידו היתה רופפת: כך, למשל, לא נקבע יחס מסוים בין מספר העובדים למספר המטופלים, ואין דרישה לפתיחת מרכזים ביישובי הפריפריה וביישובים קטנים. עם זאת, במהלך השנים האחרונות, וביתר שאת מאז 2013, ביצע המשרד מספר שינויי מדיניות הקשורים ליחסיו עם מפעילי השירות, בין השאר באמצעות פרסום מסמך הגדרת מדיניות ביולי 2014 העוסק בנושאים דוגמת זכויות המטופלים במרכזים, חובות דיווח, פיקוח, ועוד.

בינואר 2014 הודיע משרד הבריאות לבית המשפט לעניינים מינהליים שהוא מתכוון לבטל את המכרז שכנגדו עתרה האגודה לזכויות האזרח ולפרסם מכרז חדש במקומו. בעקבות ביטול המכרז, נמחקה העתירה בפברואר 2014.

במקביל, ביולי 2014 סגרה עיריית חיפה את “מרכז הגפן” – מרכז המתדון העירוני, שטיפל ב-510 מכורים לסמים, כדי לבנות במקומו מלון גדול וקניון אחרי שנים של מאבקים משפטיים. האגודה לבריאות הציבור, שהפעילה את המרכז, לא דאגה למציאת מקום חלופי, והמטופלים נאלצו לעבור למרכז אחר בחיפה שלא היה ערוך לקליטתם. 65% מהמטופלים נשרו מהטיפול כתוצאה מסגירת המרכז, והאגודה הודיעה כי קיים חשש לעלייה בתחלואת הפטיטיס ואיידס. לאחר שהאגודה לא הסכימה, או לא הצליחה, להפעיל את המרכז במקומו החדש, הפסיק משרד הבריאות את ההתקשרות עימה, והעבירה לחברה פרטית, בפטור ממכרז ובלא התחייבות שלהם להמשיך ולהעסיק את העובדים. מספר הליכים משפטיים מקודמים בנושא.

במארס 2016 פורסם כי בין השנים 2015-2010 שילם משרד הבריאות לאגודה, בפטור ממכרז, 228 מיליון ש”ח.

ביוני 2016 פרסם משרד הבריאות מכרז להפעלת 12 מרכזים לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים אופיאטיים.

נכון לסוף 2016 מטופלים 3824 מכורים במרכזי הטיפול.

יתרונות
במשרד הבריאות רואים בהפרטה אמצעי לייעל את עבודת המרכזים ולאפשר התמודדות עם רשימות ההמתנה הארוכות שלהם.

חסרונות

 1. העברת שיקול דעת נרחב (באשר לקבלה או דחייה של מטופלים וכן באשר להטלת סנקציות עליהם) לידי גוף פרטי הפועל למטרות רווח.
 2. פגיעה ברצף הטיפולי בשל פיטורי עובדים.
 3. קושי להבטיח נגישות של מכורים לתחנות אם ייסגרו אלה השוכנות במקומות שבהם לא ישתלם להחזיקן.
 4. פגיעה בתנאי ההעסקה של עובדים קיימים.
 5. קושי לפקח על המרכזים ועל הטיפול התרופתי הניתן בהם.
 6. תמריצים כלכליים לא ראויים.
 7. קריסה כלכלית של מפעיל פרטי עלולה להשאיר אזור בלא אשפוזית (מרכז המטפל בגמילה בדרך של אשפוז), כפי שאירע במסגרת פיילוט שנערך בדרום הארץ.

טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top