בית הספר המרכזי למלונאות תדמור

חברות ממשלתיות

  • רקע
  • מודל הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
בית הספר תדמור נוסד ב-1961 כחברה ממשלתית שתפקידה להכשיר כוח אדם מיומן בתחומי האירוח והקולינריה. המדינה מחזיקה ב-68% ממניות תדמור, והשאר בידי התאחדות המלונאות. בבית הספר התקיימו לימודי מלונאות ומסלולי הכשרה מקצועיים לנוער, למבוגרים ולמובטלים. בספטמבר 2005 החליטה ועדת השרים לענייני הפרטה להפריט את תדמור.  בדוח מבקר המדינה לשנת 2011 ציין המבקר כי משרד התיירות, הממונה על תדמור, לא פעל בהתאם להחלטת הממשלה. הוא שינה את עמדתו בנוגע להפרטה, ולחלופין התנה את יישום ההחלטה בתנאים חדשים שלא הוזכרו בהחלטת הממשלה או השהה את יישום ההחלטה כדי שיוכל ללמוד את הנושא.

ב-2 בספטמבר 2012 קיבלה ועדת השרים לענייני הפרטה החלטה נוספת בדבר הפרטת בית הספר למלונאות תדמור, ולפיה מניות החברה יימכרו במכירה פרטית למשקיע או לקבוצת משקיעים. לנוכח מצבו המורכב של בית הספר, נבחנה העברת ניהול בית הספר למלונאות והפעלתו לידי זכיין מקצועי בעל מומחיות בתחומי פעילות החברה. לשם גיבוש מתווה הזיכיון הוקמה ועדת היגוי בהשתתפות נציגים מטעם משרד התיירות, משרד הכלכלה, משרד האוצר והתאחדות המלונות בישראל. הוועדה ניסחה את העקרונות המנחים לבחירת בעל הזיכיון וגיבשה את מתווה הליך הבחירה. בהתאם לכך גובשה הצעת החלטה לוועדת שרים לענייני הפרטה למתן זיכיון למשקיע להפעלת החברה. על פי המתווה, המדינה תפרסם מכרז שבו יתמודדו על הפעלת בית הספר חברות בינלאומיות וישראליות בתחום התיירות; המדינה תשקיע כעשרה מיליון ש”ח בשיפוץ מבנה בית הספר, ותעניק “הלוואת בעלים” בגובה של מיליון וחצי ש”ח לסייע בכיסוי הגירעון של המוסד.

ועדת השרים לענייני הפרטה קיבלה את ההחלטה בנוגע למתווה הזכיינות בפברואר 2013. עם זאת, באוגוסט 2013 התקבלה החלטה חדשה של צוות המשותף למשרד התיירות, משרד הכלכלה ומשרד האוצר הנוגדת את ההחלטה מפברואר באותה שנה. על פי המתווה החדש שונה מבנה הזכיינות והמדינה תמכור את המותג תדמור.  ב-28 באוגוסט 2013 פרסם משרד התיירות קול קורא לבחינת האפשרויות למסלול הפעלה חדש בעבור בית הספר, בין השאר על ידי מכירת מותג בית הספר בלבד או בית הספר ונכסיו.

 פירוק מרצון של החברה הממשלתית והפעלה דרך זכיין. מכירת בית הספר ונכסיו, תוך שמירה על ההתחייבות לקיים הכשרות מקצועיות על פי הנחיות המדינה.

 משרד התיירות.
במרץ 2015 התקבלה החלטה נוספת בוועדת שרים להפרטה על הפרטת תדמור, במתווה דומה למתווה הראשוני שהוצע בשנת 2013, בו יתחרו חברות בינלאומיות וישראליות על קבלת הזיכיון על הפעלת בית הספר. המדינה תמשיך להשקיע כ-20 מיליון ש”ח למשך 5 שנים בהמשך ההכשרות המקצועיות בבית הספר. כמו כן משרד האוצר נדרש להעמיד עד 5 מיליון ש”ח לצורך ביצוע ההחלטה. הזיכיון יינתן לתקופה של 10 שנים עם אפשרות להארכה ל-10 שנים נוספות ולאחר מכן ל-5 שנים נוספות. באוגוסט 2015 נתגלה כי למרות כוונת הממשלה להפריט ההפרטה תקועה, בעוד שבגלל ההחלטה להפריט התזרים הכספי לבית הספר הוגבל. מצבו הפיננסי של בית הספר החמיר מאוד עד כדי אי יכולת לשלם שכר ל-60 עובדיו. לטענת העובדים נעשה ייבוש מכוון על מנת להכשיר את הקרקע להפרטה העתידית. לטענת משרד התיירות, משרד האוצר לא העמיד את הכסף שהיה אמור, ואשר היה נדרש לדאגה לעובדים הקיימים. בפברואר 2016 איים יו”ר ועדת הכספים, משה גפני, לעצור את מהלך ההפרטה כל עוד לא יושג הסכם הוגן עם העובדים. ועדת הכספים יצאה באופן נחרץ נגד התנהלות רשות החברות הממשלתיות שלא עמדה בדרישותיה. לאחר מכן הגיעו העובדים להסכמה והפרטת תדמור עברה בוועדת הכספים במאי 2016. ההפרטה תהיה במתווה המוזכר לעיל, כאשר הזכיין יתחייב בנוסף מול העובדים להשאיר אותם בתפקידם וכן לבצע שיפוצים במתחם בית הספר. כמו כן תתחייב המדינה להשקיע 30 מיליון ש”ח בהכנת בית הספר להפרטה ועוד 10 מיליון ש”ח במחיקת חובות עבר.

ביוני 2016 נפתחו הליכי הוצאה לפועל נגד בית הספר בעקבות פסק-דין שניתן לטובת תלמידים בבית הספר.

בדצמבר 2017 פורסם כי משרד האוצר מימן את הוצאות פירוק בית הספר ב-25 מיליון ש”ח.

יתרונות

  1. חילוץ בית הספר מגירעונותיו.

חסרונות

  1. צמצום אפשרויות ההכשרות המקצועיות במסגרת ציבורית.

טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

.

Scroll To Top