בית ספר פרטי בין-לאומי

חינוך

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
באוקטובר 2013 אישר משרד החינוך את הקמתו של תיכון בין-לאומי ראשון בישראל, במודל דומה  לתיכוני United World Colleges (UWC. לפי הפרסום, התיכון שיפעל בפנימיית “הכפר הירוק”, יקנה לתלמידיו תעודת בגרות בין-לאומית (IB – International Baccalaureate) במקום תעודה ישראלית. שכר הלימוד לתלמידים ישראלים, שצפויים להיות כ-20% מכלל תלמידי בית הספר ושקבלתם אליו תהא תלויה בציונים ובראיונות קבלה, יהיה כ-25 אלף ש”ח לשנה. שכר הלימוד לתלמידים שאינם ישראלים – ושצפויים להגיע ממדינות ערב – יעמוד על 25-35 אלף דולר לשנה.

רשיון פעולה שמעניק משרד החינוך. בית-הספר מופעל על-ידי עמותה.

משרד החינוך, באופן דומה לפיקוח על בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים.

בספטמבר 2014 התחילו 85 תלמידים ללמוד במחזור הראשון של בית הספר.

יתרונות

1. מטרות בית הספר חיוביות, ומכיוון שהוא במתכונת של פנימייה יש צורך לגבות שכר לימוד גבוה יחסית.
2. 80% מתלמידי בית הספר לא יהיו ישראלים, ולכן ההשפעה של בית הספר על אי-השוויון בישראל צפויה להיות מצומצמת יחסית. לעומת זאת, התועלת שבמפגש בין תלמידים זרים וישראלים עשויה להיות רבה.
3. בית הספר מצהיר כי מלגות רבות תעמודנה לרשות מי שכישוריו יאפשרו לו להתקבל לבית הספר, אך לא יהיו לו האמצעים הכלכליים לשלם את שכר הלימוד.

4. העסקת מורים באמצעות עמותה מאפשרת לתגמל מורים טובים ולהוציא מורים “שחוקים” מהמערכת.

5. לטענת ראשי בית-הספר, התחרות שיספק בית-הספר למערכת הקיימת תמשוך את כולה קדימה.

חסרונות

1. הפרקטיקה של סינון בשלב קבלת התלמידים ושל גביית שכר לימוד גבוה מביאה לכך שבתי הספר הייחודיים נוטים לקלוט שיעור גבוה של תלמידים ממשפחות מבוססות. באופן זה בתי הספר הייחודיים מחלישים את המערכת הציבורית, יוצרים בידול ותורמים להרחבת הפערים, בניגוד ליעדים המוצהרים של משרד החינוך להגביר את האינטגרציה והשוויון.

2. העסקת מורים באמצעות עמותה עוקפת את המסגרת של ההסכם הקיבוצי של ארגוני המורים. הסכנה בכך היא פגיעה ישירה בתנאי ההעסקה של המורים, ופגיעה עקיפה ברמת החינוך.

טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top