החברה לאוטומציה במרכז השלטון המקומי

  • רקע
  • מודל הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע”מ הוקמה בשנת 1967 והיא חברה מעורבת. עיסוקה העיקרי הוא הספקת שירותי מחשוב לרשויות מקומיות. ב-17 בדצמבר 2001 החליטה ועדת השרים לענייני הפרטה למכור את כל מניות המדינה בחברה במכירה פרטית כמקשה אחת. בינואר 2002 אישרה ועדת הכספים את דרך מכירת החברה (עמ’ 85). תהליך ההפרטה לא צלח, בין היתר בשל התנגדות מרכז השלטון המקומי.

בשנת 2005 חודש המשא ומתן בין רשות החברות למרכז השלטון המקומי בעניין דרך הפרטת החברה. במאי 2008 חתמו המדינה, מרכז השלטון המקומי והחברה על הסכם להסדרת מכירת אחזקות המדינה בחברה. באוגוסט 2008 התקבלה החלטת הפרטה של החברה, ולפיה ישונו התקנון והתזכיר של החברה כך שתתאפשר חלוקת דיבידנדים. לאחר מכן תמכור המדינה את אחזקותיה בחברה למרכז השלטון המקומי על סמך שתי הערכות שווי בלתי תלויות, בכפוף להסכמת נציגי המדינה למחיר שייקבע. באפריל 2010 חתמו החברה, ועד העובדים וההסתדרות על מסמך הבנות המעגן את זכויות העובדים בהפרטה.

ב-17 במאי 2010 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את דרך הפרטת החברה, ובאוקטובר 2010 אישרה “הוועדה למכירת מניות המדינה” למכור את כל מניות המדינה בחברה למרכז השלטון המקומי בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם. במאי 2011 הושלמה מכירת כלל מניות החברה למרכז השלטון המקומי תמורת כ-21.3 מיליון שקל, והחברה הועברה לבעלות מלאה של מרכז השלטון המקומי.

 

 מכרז לגוף פרטי.

 מרכז השלטון המקומי.

 בינואר 2013 נודע כי מרכז השלטון המקומי מעוניין למכור את השליטה בחברה לאוטומציה לגוף פרטי, ללא מכרז. בעקבות התערבות האוצר נמנע הליך זה, וביוני 2013 פרסם מרכז השלטון המקומי מכרז למכירת 51% מאחזקותיו בחברה לגוף פרטי.  ביוני 2013 הכריזו עובדי החברה לאוטומציה על סכסוך עבודה, בטענה שמסמכי המכרז אינם עוסקים בעתיד העובדים. במרץ 2014 רכשה חברת One את השליטה בחברה (51%) ממרכז השלטון המקומי תמורת 12 מיליון שקלים ומינתה את אלי אחי-מרדכי למנכ”ל.

 

יתרונות

  1. לדברי המצדדים בתהליך, ההפרטה תחזק את יכולות החברה להתמודד עם התחרותיות בענף.

חסרונות

  1. טיפול בנתונים ובמידע ציבורי עובר לידיים פרטיים ועלול לשמש גופים פרטיים.
  2. הפסקת גוף פעילות שהתפתח באופן ייעודי לשירות הרשויות המקומיות תגרום לאיבוד יכולות מקצועיות רבות.

טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top