החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי שואה

הלאמות

  • רקע
  • מודל הלאמה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), תשס”ו-2006 קובע כי יש לפעול לאיתור נכסים הנמצאים בישראל, שיש יסוד להניח כי בעליהם נספו בשואה, לאתר את יורשיהם ובעלי הזכויות בנכסים הללו ולהשיבם אליהם. נכסים שבעליהם לא יאותרו ישמשו למטרת סיוע לניצולי שואה וכן להנצחת זכר השואה. לפי החוק, החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה הוקמה כחברה לתועלת הציבור (מלכ”ר) שכל מניותיה מוחזקות בידי המדינה. עם זאת, החברה לא הוקמה על תקן חברה ממשלתית והיא אינה כפופה לרשות החברות הממשלתיות או למשרד ממשלתי. על פי דיווחי החברה, עד סוף 2009 הגיעו אליה כמעט 5,000 פניות, אולם רק ב-475 מקרים הוחלט להשיב את הנכסים למבקשים. בדוח החברה משנת 2008 נכתב כי החברה מנהלת נכסים בשווי של כ-750 מיליון ש”ח, וכי ברשותה 170 מיליון ש”ח מכספי הנספים, שהוחזקו קודם לכן בידי האפוטרופוס הכללי, ועשרות דירות ומגרשים.

בשנת 2008 החלו להתפרסם תחקירים עיתונאיים שלפיהם התגלו בחברה אי-סדרים הקשורים להקצאת כספים, מינוי מקורבים והעסקת יועצים. בין השאר נטען בתחקירים כי החברה הוציאה כשלושים מיליון ש”ח מכספי הניצולים לצורכי תפעול, ובכלל זה מיליוני שקלים בעבור ייעוץ משפטי, ייעוץ תקשורתי ועבודת שתדלנות (לובי). כמו כן נטען שהחברה התרשלה בהגשת תביעות כנגד בנקים שסירבו לדרישותיה לקבל נכסים.

בראשית יולי 2010 התפרסמה ידיעה כי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי שואה תולאם ותהפוך לחברה ממשלתית כדי להכפיפה לביקורת קפדנית יותר. מהלך זה לא יצא אל הפועל.

החברה ממשיכה לפעול כחברה בע”מ.

דירקטוריון החברה, שר המשפטים והוועדה המשותפת של הכנסת.

בשנת 2014 הבהירה שרת המשפטים ציפי לבני בדיון בכנסת כי החברה אינה חברה ממשלתית, אלא “חברה פרטית שהוחלו עליה הוראות מסוימות מחוק החברות הממשלתיות. לכן מידת המעורבות הממשלתית בפעולתה מוגבלת”.

בשנת 2013 החליט דירקטוריון החברה להפסיק את פעילותה בשנת 2017, חמש שנים לפני תום המנדט המקורי שניתן לה בחוק (דברי יו”ר החברה מיכה חריש בדיון בוועדה משותפת של הכנסת לחוק נכסים של נספי השואה). בשנת 2014 יצאה החברה לראשונה במכרז למכירת נכסים (11 מגרשים באזור רשפון, בת ים, קרית טבעון, עפולה ופוריה עלית). מדובר בחיסול נכסי החברה מתוך מטרה להפסיק את פעילותה בסוף שנת 2017 ולהעביר את ניהול התיקים שנותורו לידי האפוטרופוס הכללי.

נטען כי החברה מקציבה רק סכומים זעומים ­– עשרות מיליוני שקלים ­– אף שהצטברו ברשותה למעלה ממיליארד ש”ח. לדברי נציגי החברה (מנכ”ל החברה ישראל פלג והיועצת המשפטית נעמה מנחמי בדיון הוועדה המשותפת המוזכר לעיל), הסיוע הגיע להיקף של למעלה מ-500 מיליון ש”ח, ובידי החברה כ-1.065 מיליארד ש”ח מכספי ניצולי השואה המיועדים לפרויקטים של הנצחה ולסיוע לניצולי השואה. לפי נתוני החברה עצמה, שיעור הנכסים של נספי השואה ששוחררו בחמש השנים הראשונות לפעילותה עמד על כ-3%, אולם בשנים האחרונות השתפר המצב באופן משמעותי, בעקבות תיקון החוק אשר הקל על הוצאת צווי ירושה.

נכון למארס 2017 נותרו בקופת החברה נכסים בשווי של למעלה מחצי מילארד ש”ח, לאחר שהיא החזירה ליורשים רכוש בסך 650 מיליון שקל, והעבירה עוד 850 מיליון שקל מנכסים שלא נמצאו להם יורשים לניצולים נזקקים.

חסרונות

מהלך ההלאמה מעורר חשש שכספים שיישארו בחברה ינותבו לאוצר המדינה.

יתרונות

כיום השליטה של המדינה על ניהול החברה מוגבלת, ואי אפשר למשל להשתמש בכספים הנמצאים בחברה כדי לסייע לניצולי שואה, אלא רק כדי להשיב רכוש. לדברי מנחמי, עד היום הוציאה החברה סכומים גבוהים יותר על ניהול מאשר החזירה בפועל לניצולי שואה.

 טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top