הפרטת הפיקוח: תחקירים רפואיים במערך בטיחות הטיפול

בריאות

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
המערך לבטיחות הטיפול מופקד על הקטנת מספר אירועי הבטיחות במוסדות הרפואיים, בהם בתי חולים ומרפאות בקהילה. לצורך מילוי תפקידו אוסף המערך מידע בשיתוף פעולה עם מוסדות בריאות, מאתר גורמים וסיבות לכשלים באמצעות תחקור אירועים, משתמש בממצאים כבסיס לפיתוח תוכניות מניעה מקיפות, ומקדם פעילות למידה במוסדות הרפואיים.

באוקטובר 2013 פרסם משרד הבריאות מכרז להסתייע בגורמים חיצוניים שיבצעו תחקירים במוסדות רפואיים ברחבי הארץ בזמן אמת, יעבירו סדנאות בתחום הבטיחות במוסדות רפואיים, יסייעו בהובלת תחקירי רוחב גדולים, יבצעו שחזורי אירוע ויפיצו אותם באמצעות סרטי הדרכה, ייתנו ייעוץ בנוגע להמלצות מערכתיות מאירועים שדוּוחו, ויעבירו סדנאות למוסדות הרפואה בתחקור אירועים.

לפי המכרז, היועץ מתחייב לאפשר לאחראי מטעם משרד הבריאות לבקר את פעולותיו ולפקח על ביצוע כלל השירותים (סעיף 23 במכרז).

המכרז נסגר. נכון ליוני 2015 טרם פורסם הזוכה במכרז באתר המכרזים של משרד הבריאות.

יתרונות

הסתייעות בכוח אדם חיצוני יכולה לתת נקודת מבט רעננה על המתרחש ביחידה.

חסרונות

1. לפי מסמכי המכרז, תפקידי היועץ חופפים כמעט במלואם את תפקידי המערך עצמו. מכאן שיועץ חיצוני יהיה בעל תפקיד מכריע בתחומי הבקרה והפיקוח בתחום קריטי החולש על כלל מערכת הבריאות.

2. שחיקה הדרגתית של הידע הקיים במשרד הבריאות והגברת התלות שלו בנותני שירות פרטיים.

טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top