הפרטת התכנון: הפרטת המינהלת לתכנון תחבורתי

תחבורה

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
באוגוסט 2013 פרסם משרד התחבורה מכרז ל”הקמת מנהלת לתכנון תחבורתי”. האגף לתכנון תחבורתי במשרד התחבורה הוא אחד האגפים הבכירים במינהל התחבורה היבשתית במשרד. האגף פועל במבנה של מטה, הנמצא במשרד הראשי בירושלים וכן בארבעה מחוזות. הוא עוסק במגוון נושאים תכנוניים בתחום התחבורה, עם דגש על תכנון מערכתי ובטיחותי. בין השאר הוא אמון על תכנון סטטוטורי של הדרכים והמסילות בישראל, על גיבוש מסמכי מדיניות בתחום התכנון התחבורתי, על קידום תוכניות אב לתחבורה (מהרמה הלאומית ועד לרמה המקומית), והוא מעורב מאוד בתכנון מיזמי תחבורה גדולים.

המינהלת לתכנון תחבורתי נועדה לאפשר לאגף לבצע משימות אלו על ידי תיאום מערכתי בין מיזמי תחבורה שונים, ובין גופי הביצוע השונים שהמשרד עובד אתם (ציבוריים ופרטיים). החברה הזוכה במכרז מתבקשת להעמיד לטובת המינהלת צוות מקצועי של שבע משרות בהיקף מלא. בין היתר יידרש אותו צוות ללוות ליווי פעיל את התאגידים שמשרד התחבורה עובד מולם, לתת חוות דעת על מיזמי תחבורה, לסייע בגיבוש תוכנית אב ובתכנון רב-שנתי של תחבורת הרכבות בישראל מתוך יצירת אינטגרציה עם התחבורה הציבורית, ולקיים פעילות תכנונית שוטפת. עוד תהיה המינהלת אחראית להתקשר עם קבלני משנה לביצוע עבודות שונות.

תקופת ההתקשרות במכרז היא לשנתיים, עם אפשרות הארכה עד לשלוש שנים נוספות. על פי המכרז אפשר להבין כי המינהלת תהיה חלק אינטגרלי מהאגף לתכנון תחבורתי. עוד מצוין כי משרד התחבורה רשאי להתערב בתהליך גיוס העובדים למינהלת ואף לחייבם לעבור מבחני מיון.

התקשרות עם חברה חיצונית באמצעות מכרז.

משרד התחבורה, האגף לתכנון תחבורתי.    

ביוני 2014 נחתם חוזה התקשרות בין משרד התחבורה לבין מת”ל – מינהלת תכנון תחבורתי לישראל בע”מ. חוזה ההתקשרות בתוקף 24 חודשים מיום חתימתו (30 ביוני 2014) ולממשלה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה אחת בכל פעם, ובסך הכול עד שלוש שנים לכל היותר. כל הארכה של תקופת ההתקשרות טעונה אישור ועדת המכרזים במשרד התחבורה. שווי ההתקשרות הוא בסך 397,690 ₪ כולל מע”ם לחודש. בנוסף לתשלום הישיר בגין אספקת השירותים, הממשלה תשלם לזוכה במכרז 2% עמלה מסכום ההתקשרות עם כל ספק-משנה עמו יתקשר.

ההתקשרות הוארכה ונכון לאפריל 2017 היא עדיין בתוקף.

יתרונות

  1. הוספת סיוע מקצועי למשרד.
  2. הגברת התיאום בין גופים ותאגידים שמשרד התחבורה עובד אתם באמצעות הקמת גוף מתאם.

חסרונות

  1. הכנסת עובדים מקצועיים רבים שאינם אנשי השירות הציבורי לתפקידים מהותיים של המשרד.
  2. החלשת גוף הידע המקצועי של המשרד.
  3. פגיעה בסמכות המקצועית של אנשי המשרד בתחום התכנון התחבורתי.

 טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top