הפרטת התכנון: שירותי ייעוץ כלכליים למינהל התכנון

,fbui uxchcv

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
באוגוסט 2013 פרסם משרד הפנים מכרז למתן שירותי ייעוץ כלכליים תכנוניים לאגף לתכנון משולב. מועד ההתקשרות הוא עד סוף שנת 2014 (כשנה). האגף לתכנון משולב עוסק בשלושה תחומים עיקריים: תכנון ארוך טווח, שטחים פתוחים, ותכנון מחוזי. במסגרת זו מקדם האגף תוכניות מתאר ארציות משולבות ותוכניות מתאר מחוזיות כוללות, אזוריות ונקודתיות בכל רחבי הארץ. מטרת המכרז היא לגייס יועץ כלכלי שיקדם את עבודת האגף בכל הנוגע להיבטים הכלכליים של עבודת התכנון.

היועץ או הגוף המייעץ הנבחר יתבקש לתת חוות דעת לתוכניות מקומיות, מחוזיות וארציות ולהכין מסמכי מדיניות מן ההיבט הכלכלי ומהיבטים אחרים. הוא יבחן גם תחזיות אוכלוסייה ויעדים נורמטיביים ליישובים ולחבלי ארץ; ינתח ניתוח גיאוגרפי את ניצול מלאי הקרקע ואת המלאי התכנוני מול ביקושים חזויים; ילווה וינחה צוותי תכנון, ובכלל זה יסייע בניהול ועדות עבודה המלוות את תהליך התכנון. עבודתו תכלול גם פיקוח ובקרה על עבודת הצוותים ועל המוצרים התכנוניים ועל עמידה בלוח הזמנים שנקבע, קידום תוכניות מתאר מחוזיות וארציות עד לאישורן במוסדות התכנון, וריכוז מידע ומענה לפניות מגורמים שונים.

על פי תנאי המכרז, רוב עבודתו של היועץ תתבצע במשרדי מינהל התכנון, ועליו להיות שותף לכל הישיבות והדיונים הרלוונטיים במשרד. היועץ מתחייב להעמיד את עצמו לרשות המינהל לכל זמן ההתקשרות בשעות עבודת המינהל.

התקשרות באמצעות מכרז

משרד הפנים, מנהל אגף בכיר, תכנון.

המכרז נסגר. לא ידוע מי הזוכה.

יתרונות
1.
הוספת ידע מקצועי לתהליך עבודת התכנון.
2. הוספת כוח עבודה לעובדי המשרד.

חסרונות
הכנסת גורם מקצועי חיצוני לתהליך עבודת הליבה של האגף והחלשת היכולות המקצועיות של סגל המשרד.

 טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top