הפרטת התכנון: שירותי ליווי וייעוץ בתכנון האסטרטגי של המשרד לביטחון הפנים

ביטחון

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
בספטמבר 2013 פרסם המשרד לביטחון הפנים מכרז ל”שירותי ליווי וייעוץ בתחום תכנון אסטרטגי” כדי לקבל “הצעות למתן ייעוץ מבעל מומחיות בתחום מחקר מדיניות ותכנון מדיניות ואסטרטגיה”.

על פי המכרז, “העבודה תכלול מתן שירותי ייעוץ, תכנון וליווי ומעורבות מקצועית בעבודות המטה במשרד לביטחון הפנים בתחום עיצוב מדיניות ותכנון אסטרטגי”, ובכלל זה ניתוח סביבת העבודה הפנימית; ניתוח סביבת העבודה הבינלאומית; זיהוי תהליכים, מגמות, פערים והשלכות אפשריות על משימות המשרד והגופים הכפופים לו; המלצות על התמקדות בתחומי פעילות מסוימים ובמדינות שונות שעמן יש למקד את שיתוף הפעולה ואת קשרי העבודה בתחום ביטחון הפנים; ניתוח והצגה של חלופות למדיניות בנושאים עקרוניים, וכן משמעויות הכרוכות במימושן; הגשת הצעה לעקרונות ולקווי מדיניות ברורים, שיחברו את משימות המשרד והגופים הכפופים לו לסביבה שבה הן תבוצענה בעתיד ולהשלמת הפערים בין המצב המצוי ובין המצב העתידי הרצוי; הגשת תמונת מצב כוללת ואינטגרטיבית המורכבת מניתוח נושאים בתחום ביטחון הפנים; הגשת הצעה לתחומי פעולה עיקריים ולנושאי ליבה, שבהם על המשרד והגופים הכפופים לו להתמקד כדי לממש את ייעודם ולהתאים את עצמם לסביבת העבודה המשתנה; “הגשת סיוע בגיבוש מסמך המדיניות השנתי של המשרד והשר לביטחון הפנים, לרבות הגדרת עקרונות וקווי מדיניות, יעדים שנתיים ורב שנתיים, עקרונות לתכניות פעולה להשגתם, וקווים מנחים להכנת תכניות עבודה רב שנתיות ושנתיות לביצוע ויישום המדיניות” (סעיף 2 במכרז).

עוד מציין המכרז, כי על היועץ לתת ייעוץ שוטף בתחומים המפורטים למעלה לאגף למדיניות ותכנון אסטרטגי ולבעלי תפקידים נוספים ככל שיידרש, ללוות את עבודות המטה ולהשתלב בהן, גם בשלב היישום של תוכניות הפעולה שייבחרו בתחומים הרלוונטיים. היועץ צריך גם להשתתף בדיוני ועדות היגוי בנושאים שונים ובישיבות על פי הצורך, כגון ישיבות הנהלת המשרד לביטחון הפנים, ישיבות גורמי המטה במשרד ובגופים הכפופים לו וישיבות עם גורמי חוץ (שם).

מכרז לחברת ייעוץ חיצונית.

נציג המשרד לביטחון הפנים (לא מצוין דרג או תפקיד מדויק).  

תאריך ההגשה למכרז הוארך עד סוף אוקטובר 2013. לא פורסם שם הזוכה במכרז. 

יתרונות

  1. גיוס סיוע מקצועי נוסף למשרד לביטחון הפנים.
  2. הקלת עומס העבודה על עובדי המשרד.

חסרונות

  1. ריכוז יכולת התכנון האסטרטגי בידי גוף חיצוני למשרד, ויצירת תלות מקצועית של המשרד בו.
  2. מתן גישה למידע רגיש לגוף שאינו ציבורי וחשש לזליגת ידע מקצועי אל מחוץ למשרד לביטחון הפנים.
  3. הכנסת גורם חיצוני לשירות הציבורי לנבכי עבודת המשרד מעלָה חשש למעורבות יתר של הגוף המייעץ בקבלת החלטות משמעותיות.

 טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

 

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top