הפרטת מיון המועמדים לשירות המדינה

עבודה

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
בפברואר 2013 פרסם מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר מכרז ל”מתן שירותי אבחון ומיון למועמדים למשרות בשירות המדינה”. הנושא הוצג כחלק מתהליך הרפורמה בשירות המדינה שעליה החליטה הממשלה. במכרז זכו שלושה מכוני מיון: קינן-שפי (תפקידים המחייבים ידע בתחום החשבונאות והסטטיסטיקה), אדם מילא (תפקידי מינהלה, משפטנים, מידענים ואנשי שירות) ומכון פילת (מועמדים לתפקידים בתחום מדעי הטבע ובתחום הטיפולי) שהחלו בביצוע מיונים (בחינות ומרכזי הערכה) באוגוסט 2013 .

הפרטת תהליכי המיון למועמדים לשירות המדינה היא חלק ממהלך רחב של נציבות שירות המדינה שנועד לשפר את גיוס המועמדים לשירות המדינה ולקצר לחודשיים וחצי את משך הזמן שבין הגשת המועמדות להתחלת התפקיד בפועל, הנמשך כיום כשבעה עד תשעה חודשים. בשלב הראשון של המהלך הועברו המיונים לחברות חיצוניות שצוינו לעיל באופן מצומצם (פיילוט). בשלב השני, שהחל בתחילת 2014, הועברו תהליכי המיון לאותם מכונים במתכונת מלאה. הבחינות יחולו על 98% מהמועמדים לעבודה במשרדי ממשלה ובבתי חולים ממשלתיים.

במסגרת מהלך זה של העברת מיון המועמדים לחברות חיצוניות בוטלה האפשרות של מועמדים להשתמש בתוצאות מיונים קודמים שהשתתפו בהם. נעשה מיפוי של כלל התפקידים בשירות המדינה, ואלה סוּוגו לחמישה אשכולות עיסוקים. כל מכון שזכה במכרז מתמקד במיון משרות באשכול אחד או יותר. במסגרת המהלך נדרשים המכונים להתאים את הליך המיון ואת כלי המיון לרמות השונות של התפקידים. חברות המיון הפרטיות שנבחרו אמורות להיות זרוע ביצועית של אגף בחינות והערכה בנציבות שירות המדינה, שהפך בעצם למנגנון פיקוח ובקרה, ואנשי נציבות שירות המדינה יחדלו לבצע מיונים בפועל.

מכרז לחברות מיון פרטיות.

אגף בחינות והערכה בנציבות שירות המדינה.

משך ההתקשרות עם החברות היא לשנתיים שבסיומן תיבחן העברת המשימה לחברות נוספות. נכון לפברואר 2016 ממשיכות שלוש החברות שזכו להעניק שירותים לנציבות.

יתרונות

  1. פוטנציאל לקיצור משך תהליך המיון, מה שיכול למשוך כוח אדם איכותי.
  2. מודרניזציה בתהליך המיון והתאמת תהליכי מיון למשרות שונות.

חסרונות

  1. איבוד ידע מקצועי שנאגר בנציבות שירות המדינה במשך שנים רבות.
  2. חשש שתהליך המיון לא יהיה תואם לצורכי השירות הציבורי.


טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

תגובה אחת

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top