הצעת חוק: אחריות המדינה לשירותים ציבוריים והליכי הפרטה

מסיבת עיתונאים להצגת הצעת חוק להסדרת ההפרטה במשק, 16.3.16מסיבת עיתונאים 16-3-16

מימין: ח”כ משה גפני, ח”כ יצחק (בוזי) הרצוג, פרופ’ יצחק גל-נור

לעיון בהצעת החוק לחצו כאן

 

רקע

הצעת החוק, שיוזמיה הם חברי הכנסת משה גפני, יו”ר ועדת הכספים, ויצחק הרצוג, יו”ר האופוזיציה, עלתה לוועדת שרים לחקיקה במרץ 2016 ונדחתה פה אחד. אנחנו נמשיך לעדכן על ההתפתחויות בקידום ההצעה.
הצעת החוק הוכנה על ידי ועדה ציבורית של מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר בירושלים, האגודה לזכויות האזרח, וצוות מומחים.
הצעת החוק נועדה להסדיר את הליכי ההפרטה של שירותים ציבוריים בישראל ולקבוע את חובת אחריות המדינה לשירותים ציבוריים. היא לא מתעלמת ממורכבות הסוגיה ומן ההבדלים בין התחומים השונים. בהתאם לכך, ההצעה קובעת:
 
  • מספר מצומצם של תחומי יסוד אשר לא ניתן להפריטם ואשר ביצועם חייב להיעשות על-ידי עובדי ציבור.
  • מערכת הליכים שיקדימו כל החלטה בדבר הפרטה מותרת, הליכים שחובה לנקוט בהם בעת הפרטה ובצידם מנגנוני פיקוח ובקרה שיש להקימם לאחר הפרטה.
  • מנגנונים שמבטיחים משילות מיטבית גם על שירות מופרט, כולל האפשרות להשיב אותו לידי הממשלה, אם וכאשר מתקבלת החלטה כזאת.
הצעה זו לא נועדה למנוע הפרטות באשר הן, אלא להכניס לספר החוקים של מדינת ישראל מערכת של כללים לבחינת תכניות להפרטה, שיאפשרו למקבלי ההחלטות לקבל החלטה מושכלת, שקופה ונתונה לביקורת.

.

Scroll To Top