התעשייה האווירית לישראל בע”מ (תע”א)

חברות ממשלתיות

  • רקע
  • מודל הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
תע”א היא חברה ממשלתית העוסקת בפיתוח וייצור של מוצרי תעופה, מערכות חלל ואמצעים ביטחוניים וצבאיים. האפשרות להפריט את תע”א עלתה כבר בשנות התשעים, וכן ב-2001 ובשנים שלאחר מכן. במאי 2010 טען דורון כהן, מנהל רשות החברות הממשלתיות, כי יש להפריט את תע”א לאלתר על ידי מכירתה בבורסה ולא לגרעין שליטה. לטענתו, היותה של תע”א חברה ממשלתית שאינה נסחרת בבורסה פוגעת במכירותיה וביכולתה לבצע מיזוגים ורכישות. רק מכירתה תביא למיצוי פוטנציאל הצמיחה שלה ותאפשר לה להתנהל כחברה תחרותית. מנגד נטען כי מכירה של התעשיות הביטחוניות תוביל לחשיפה של סודות ביטחוניים ואף לאפשרות של השתלטות גורמים עוינים על התעשייה, באופן שיפגע באינטרסים חיוניים של ישראל. נוסף על כך, מכירה כזאת תביא לפגיעה בכוחה של העבודה המאורגנת ולפיטורי עובדים.

במאי 2012 פורסם כי מתגבש מתווה הפרטה לתע”א, ולפיו תונפק החברה בבורסה בשלושה שלבים. בשלב הראשון יונפקו מניות בכ-25%–30%, לפי שווי משוער של 3–3.5 מיליארד דולר שייכנסו לקופת החברה ויושקעו בצמיחה. בשלב השני יוצעו 25% ממניות הממשלה, ובהמשך – יתרת המניות. הצפי הוא שהממשלה תוסיף להחזיק בין 20% ל-30% מהמניות. במסגרת המתווה הוסכם על איסור יצירת גרעין שליטה, כך שמשקיע יחיד לא יוכל לרכוש יותר מ-5% מהמניות, ותיאסר התאגדות של משקיעים ליצירת גרעין שליטה. עוד הוסכם שההנפקה לא תתבצע ללא הסכמת עובדי החברה, ואלו יקבלו מניות ואופציות, כמקובל בדגמי הנפקה של חברות היי-טק.

ההפרטה עתידה לכלול סיום העסקה של כאלפיים עובדים מתוך 17 אלף עובדי החברה, ותנאי פרישתם יוסדרו במסגרת המתווה. עוד כולל המתווה ביטול קווי ייצור שאינם רווחיים וכניסה לשווקים שבהם יש לחברה יתרון יחסי.

הרשות לחברות ממשלתיות.

במרץ 2014 פרסמה רשות החברות הממשלתיות מכרז בינלאומי לגיבוש תוכנית אסטרטגית להפרטת חברות, בעיקר בדרך של הנפקת מניות. במסגרת מכרז זה נכללת הפרטת התעשייה האווירית במתכונת המצוינת לעיל. בדצמבר 2014 פורסמה הכוונה להנפיק עד 49% ממניות החברה.

במאי 2015 פורסם כי נבחן פיצול של תע”א לשתי חברות אחיות ולהנפיק רק אחת מהן, כדי למנוע דליפת סודות ביטחוניים בדו”חות שהחברה המונפקת (שתכלול רק פעילות אזרחית ופעילות צבאית בלתי-מסווגת) תפרסם לציבור. ביוני 2015 הכריז ועד העובדים בתע”א על סכסוך עבודה לנוכח השינויים המבניים המתוכננים לקראת הנפקת החברה ב-2016. בנובמבר 2015 פורסם כי ייתכן והנפקת החברה נשקלת מחדש.

ביולי 2016 פורסם כי הנפקת 49% מהחברה מתקדמת וצפויה להיערך במהלך 2017.

ביוני 2017 פורסם כי מבקר המדינה שיגר טיוטת דו”ח ביקורת למעורבים במימון ותפעול קרן עובדי תע”א שבה, לפי החשד, עשו שימוש ראשי ועד העובדים ללא פיקוח. הקרן נחשבת ל”קופה הקטנה” של הועד ולפני כשנה וחצי היו בה כ-100 מליון שקל, רובם במימון העובדים וחלקם במימון הנהלת תע”א, ויו”ר הוועד הנכנס, אהוד נוף, טען כי מדובר בקרן למימון המאבק בהפרטת החברה.

יתרונות

  1. הפרטת החברה תאפשר לכל מפעל להתחרות באופן עצמאי, בלי “לסבסד” מפעלים כושלים בתוך הקונצרן.

חסרונות

  1. סיכון לחשיפת סודות ביטחוניים ואף השתלטות גורם עוין על החברה.
  2. בעלות של גורם פרטי על תעשייה זו עלולה לפגוע בהמשך הפיתוח והייצור של שירותים חיוניים לביטחונה של ישראל.
  3. הפרטת החברה עתידה לגרור פיטורי עובדים ותיתכן גם פגיעה בתנאי הפנסיה והפרישה שלהם.

טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top