מוסדות לנוער בסיכון

רווחה

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
רשות חסות הנוער פועלת באגף לשירותי תקון במשרד הרווחה ואחראית, מכוח חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) וחוק הנוער (טיפול והשגחה), על טיפול חוץ ביתי סמכותי-כופה בבני נוער המצויים במצבי סיכון. על פי הגדרת משרד הרווחה, אוכלוסיית השוהים במעונות החסות הם בני נוער בגילים 12–20 שלגביהם מוצו כל אפשרויות הטיפול המוצעות בקהילה ובמסגרות השמה חוץ־ביתיות אחרות. הרשות מפעילה מערך של  כ- 60 מעונות, המחולקים לשלושה מרחבים טיפוליים –  מרחב “המגן” (נעול), מרחב “הקידום” (פנימייתי) ומרחב “השילוב” (פתוח בקהילה) – שמתאפשר ניוד ביניהם, בהתאם למצבו הנתון של המתבגר וצרכיו. כמו-כן, מופעל מרחב “התערבות במשבר” שנועד לטיפול קצר מועד ולהסתכלות. המעונות במרחבים השונים מהווים קהילה טיפולית ומשלבים תכנים לימודיים, חינוכיים ומקצועיים, לצד טיפול אישי וקבוצתי והתערבות משפחתית, חיזוק הקשרים של בני הנוער עם גורמים קהילתיים שונים וכן שיקום היחסים עם משפחותיהם.

החל מאמצע שנות ה-80 החלה המדינה להפריט בהדרגה את מעונות חסות הנוער לידי עמותות פרטיות. בתחילה נעשה הדבר באמצעות פיתוח שירותים חדשים באמצעות עמותת שח”ל ובהמשך באמצעות הקמת עמותת ענ”ב. במחצית השנייה של שנות ה-90 החלה הפרטת המעונות הנעולים. דוח מבקר המדינה משנת 2005 קבע כי תהליך זה נעשה ללא החלטה על מדיניות כוללת וללא בחינה כוללת של התועלת הטיפולית והתקציבית.

כיום מופעלות המסגרות השונות – הכוללות מעונות נעולים, מעונות פנימתיים, הוסטלים בקהילה ומעונות להתערבות במשבר – בידי 18 עמותות שונות. בסך הכל עובדים בהן כ–1,000 עובדי עמותות בחסות הנוער ו–110 עובדי מדינה. תקציבן מגיע ברובו ממשרד הרווחה והשירותים הציבוריים. ואולם, בעוד שחברי הנהלת המעונות נותרו עובדי מדינה, שאר העובדים המועסקים, ובכללם המדריכים, מועסקים באמצעות עמותות וקבלני שירותים. משרד האוצר אף אסר על התקשרויות ארוכות-טווח עם העמותות, ובהמשך אף על קליטת עובדים חדשים (לאחר שדוח המבקר העלה את האפשרות שההעסקה הממושכת יוצרת יחסי עובד-מעביד), באופן שיצר מחסור חמור בכוח אדם.

מצב דברים זה הוביל לכך שמזה שנים רבות ישנה תקופת המתנה ניכרת טרם קליטתם של בני נוער במעונות הנעולים ובמעונות להתערבות במשבר ואבחון, וגם דוחות מבקר המדינה מהשנים 2001 ו-2008 התריעו על כך. גם בתי המשפט השונים, לרבות בית המשפט העליון ביקרו בחריפות את המחסור הגדל והולך במקומות במעונות הנעולים, וקראו למיגור התופעה הפוגעת קשות בטיפול ובשיקום של בני הנוער שנשארים בסביבה מסוכנת או שנשלחים לכלא לנוער. העובדה שיותר ויותר צעירים המופנים למעונות ביצעו עבירות אלימות – ולא “רק” עבירות רכוש – רק מחמירה את התופעה. בממוצע, זמן ההמתנה למעון נעול עבור נערים הוא שמונה חודשים ולנערות חודשיים. חריגים הם בני נוער צעירים עד גיל 14 המקבלים קדימות בקליטה.

מיקור חוץ באמצעות מכרז לידי עמותות. במעונות הנעולים, שבהם ישנה הפרטה של סמכות שלטונית, מנהל המעון הוא עובד מדינה, והעובדים תחתיו הם עובדי עמותות. בדצמבר 2017 הודיע שר הרווחה על הלאמת המעונות לנוער בסיכון.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

בינואר 2016 הפריטה המדינה את המעון האחרון שבבעלותה, מעון “גיל-עם” בקריית אתא. עובדי המדינה במוסד הפכו לעובדי עמותת ענ”ב, ואף כי חלקם עובדים במקום שנים רבות, הם ייחשבו לעובדים בשנתם הראשונה.

בינואר 2016 פתח איגוד עובדי רשות חסות הנוער, הכולל את העובדים בשתי העמותות הגדולות – “ענ”ב” ו”אותות” – בשביתה במחאה על תנאי השכר ועל הסחבת במשא ומתן עימם. לטענת העובדים, תנאי ההעסקה הירודים גורמים לתחלופה רבה של מדריכי הנוער, המובילה לפגיעה בטיב הטיפול בבני הנוער. עוד טענו העובדים כי משרד הרווחה מנהל “משחק כפול” – בוחר להתערב לשבירת מאבק העובדים, אך נמנע מלהתערב לקידום סופו של המו”מ. מנגד, עמותת “אותות” טוענת שהתחלופה הרבה נובעת מכך שמדריכים רבים הם סטודנטים. בסופו של דבר, ביולי 2016 חתמו הצדדים על הסכם קיבוצי הכולל תוספות שכר לעובדים, וכן הנהגת מנגנון של תוספות שכר על בסיס ותק.

בשנים האחרונות הולך וגדל מספר בני הנוער שמגיע למוסדות: בשנת 2014 טופלו בהם 1,734 בני נוער, גידול של 20% ב-5 שנים, ואין די מקום במוסדות לבני הנוער המופנים אליהם. פורסם כי קיים מחסור במדריכים המוביל לכך שכ-370 בני נוער בסיכון נמצאים ברחוב בהיעדר מסגרת שתקלוט אותם. כמענה לצורך במקומות נוספים במסגרות, החל משרד הרווחה בתכנית תלת־שנתית להרחבת המעונות הקיימים ולהקמת מעונות חדשים. כך, ב–2016 צפויה תוספת של 156 מקומות וב–2017 234 מקומות נוספים — שאמורים לענות על הצורך הקיים כיום.

בדצמבר 2017 הודיע שר הרווחה חיים כץ על הלאמת המעונות לנוער בסיכון, בהליך הדרגתי שיחל לאחר העברת התקציב לכך. התכנית כוללת גם השקעה של 150 מיליון שקל בבניית מעונות חדשים (מדובר בשיחזור של תכנית ישנה שיזם המשרד ב-2013, במסגרתה התחייב להקים ולפתוח מעונות חדשים בין השנים 2015-2017 – ואשר טרם יצאה לפועל) וכן קליטה של כ-400 בני נוער נוספים למערכת. החלטת השר התקבלה לאחר שהסיוע המשפטי במשרד המשפטים עתר לבג”ץ נגד משרד הרווחה על כך שאינו מוצא מקום במעונות שיקומיים למאות בני נוער בסיכון שהוצאו מבתיהם ובכך מביא להפקרתם. שר הרווחה ביקר בחריפות את עמותת ענ”ב המפעילה 8 מ-9 המעונות הממשלתיים הנעולים ברחבי הארץ וטען כי כי מנהליה כשלו לאורך השנים בגיוס כוח האדם הנחוץ להפעלת המעונות וכך הותירו מיטות פנויות שיכולות לתת מענה לנערים ונערות נוספים. 300 עובדי המעונות המועסקים באמצעות העמותה ומאוגדים ב”כוח לעובדים” קיבלו בדצמבר מכתבי פיטורים, ומשביתים את העבודה בשמונת המעונות. השלב הראשון בתכנית ההלאמה כולל ניתוק מיידי של ההתקשרות עם העמותה לצד פרסום מכרז חדש בתנאים משופרים לעובדים, שיהיה תקף לשנתיים הקרובות, עד לכניסת הליכי ההלאמה לתוקף. בנוסף, הועברה מנהלת רשות חסות הנוער מתפקידה, ופורסם מכרז לאיוש התפקיד. עוד פוטרו המפקחת הארצית על ההשמות בחסות הנוער, מנהל מעון מסילה והמפקח על המעון. בנוסף, נבחר מנהל מעון חדש לבית הנוער, לאחר שהמשרה לא אוישה משך תקופה ארוכה מאוד.

יתרונות

  1. מהלך זה עולה בקנה אחד עם מדיניות משרד הרווחה, שלפיה תפקיד המשרד לקבוע מדיניות ואמות מידה לשירות ולפקח על מימושן, ואילו הגופים החוץ-ממשלתיים, שהם בעלי נסיון מקצועי רב, אחראים לביצוע המדיניות לפי אמות המידה האלה.
  2. גמישות תעסוקתית והפחתת עלויות ההעסקה.

חסרונות

  1. על-פי מחקר של מכון “מאיירס־ג’וינט־ברוקדייל”, תנאי ההעסקה הירודים בעמותות הם בין הגורמים הבולטים לתחלופה רבה של המדריכים, עניין המוביל לפגיעה בטיפול בילדים, בין השאר לנוכח אובדן הידע המוסדי שנגרם כתוצאה מהתחלופה.
  2. על-פי מחקר חלוצי שערכה הלמ”ס, שערך מעקב אחר בוגרי החסות, נמצא כי הצלחת הטיפול בישראל נמוכה בהשוואה לעולם.
  3. יכולת הפיקוח של משרד הרווחה עלולה להיפגע בשל אובדן מתמשך של הידע המקצועי במשרד.

טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top