משילות משולבת

מחקר על משילות משולבת – 2015 – 2018

במדור זה תוכלו לעיין בחומרים מתוך סדנת המחקר בנושא משילות משולבת, הפועלת במסגרת מרכז חזן במכון ליר משנת 2015. המדור מתעדכן באופן שוטף. לפרטים נוספים פנו לנעמיקה ציון.

מנהלות אקדמיות
ד"ר נטע שֶר-הדר
ד”ר נטע שר-הדר (netash@mandelinstitute.org.il)
ד"ר ליהיא להט
ד”ר ליהיא להט (lahat_l@mail.sapir.ac.il)

צוות הפרויקט
פרופ’ יצחק גל-נור;  ד”ר ורדה שיפר;  נעמיקה ציון

חומרי רקע על המחקר

מצגות מסדנת המחקר ומכנסים

כנסים 

הפניות ומאמרים נוספים 

.

Scroll To Top