על אודות

logo (2)
המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע”ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים הוקם בשנת 2000 על ידי מכון ון ליר בירושלים והקרן להנצחת יעקב חזן בתנועה הקיבוצית. המרכז שואף לחבר בין דיון תיאורטי ופעילות אקדמית לבין עשייה חברתית והשפעה על מקבלי ההחלטות.

בשנים הראשונות עסק המרכז בעשייה ובמחקר סביב סוגיות מגוונות של צדק חברתי.

בשנת 2007 החל המרכז לצדק חברתי לנהל פרויקט רב היקף הבוחן את תחומי האחריות של המדינה, את הסטת הגבולות בין הציבורי לבין הפרטי ואת סוגיית הרגולציה. מטרת הפרויקט היאּ לחקור את הסמכויות השלטוניות, ולהגדיר אילו מהן ראויות להפרטה ואילו אינן ראויות. 
בשנת 2012 החל השלב השני של המחקר המתמקד בסוגיית הרגולציה. במקביל לפעילות המחקרית, פועל המרכז להטמעת הממצאים במטרה להשפיע על מקבלי ההחלטות ולעורר שיח ציבורי בנושא. 

יעדים עיקריים בשנת 2015

 • פרסום ספר על מדיניות ההפרטה בישראל בהוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד (2015).
 • עריכת מחקר מקיף על רגולציה בישראל, וניהול סמינר שנתי לחוקרי הפרויקט ולבעלי עניין בהשתתפות מומחים.
 • ניהול אתר ייחודי העוקב אחר הפרטות והלאמות בזמן אמת. האתר בא לקדם שקיפות ושיח ציבורי והוא מחליף את הדוחות השנתיים (ארבעה במספר) שפירסם המרכז משנת 2010.   
 • קידום הטמעת ה”מדריך” (Manual) – בקרב משרדי ממשלה בטרם קבלת החלטות האם להפריט שירותים חברתיים או להוציאם למיקור חוץ; וכן בקרב גופים נוספים.
 • קידום הצעת חוק להסדרת ההפרטה במשק – בשיתוף האגודה לזכויות האזרח  
 • ניהול מחקר בתחום חינוך במספר רשויות המקומיות (כפר קאסם, ועוד)
 • ניהול סדנת חוקרים שתחקור היבטים תיאורטיים ואחרים של “משילות משותפת” או “ממשל משולב”.
 • פרסום ניירות מדיניות קצרים על הפרטה ורגולציה סביב סוגיות אקטואליות או בעלות עניין ציבורי
 • השתתפות בועדות כנסת ובשולחנות עגולים עם נבחרי ציבור ומומחים בתחומים שונים
 • העלאת המודעות לתופעה של העסקת מורי קבלן בישראל באמצעות מחקר ושיח ציבורי, ובשיתוף הקואליציה להעסקה ישירה
 • ארגון כנסים על סוגיות מגוונות של הפרטה ורגולציה
 • קידום פעילות תקשורתית ושיח ציבורי סביב מדיניות ההפרטה בישראל
 • הוראת קורסים על הפרטה במוסדות אקדמיים ואחרים
 • כתיבת פרק על מיזמים קואפרטיבים חדשים, במסגרת מחקר מקיף על קואפרציה בישראל הנערך בשותפות עם מכוני מחקר נוספים

 

Scroll To Top