צוות הפרויקט 2017

 חברי הנהלת מרכז חזן 2017:  פרופ’ יצחק גל-נור, ד”ר ורדה שיפר, אלישע שפירא, יניב שגיא, נעמיקה ציון

galnoorפרופ’ יצחק גלנור mailicon
מנהל אקדמי של פרויקט הפרטה ורגולציה                  .
טל. משרד: 02-5605256

למידע נוסף באתר מכון ון ליר
    למידע בויקיפדיה

nemika נעמיקה ציון mailicon
מנהלת מרכז חזן במכון ון ליר בירושלים   . 
פל: 054-7689181;  08-6624447


ד”ר ורדה שיפרvarda mailicon 
חוקרת הפרטה ומנהלת מחקר בתחום החינוך ברשויות מקומיות                      


למידע נוסף

eyal_tevet ד”ר אייל טבת mailicon
חוקר ומנהל אקדמי שותף במחקר על רגולציה בישראל

למידע נוסף

רמי אדוטרמי אדוט mailicon
מנהל תחום שינוי מדיניות

למידע נוסף

תמונה לאתרירדן קידר mailicon
מנהל שותף של אתר הפרטות והלאמות 2015
טלפון: 02-5605271
למידע נוסף

עופר סיטבוןד”ר עו”ד עופר סיטבון mailicon
מנהל שותף של אתר הפרטות והלאמות 2015
למידע נוסף 

ד”ר אמיר פז-פוקס amirmailicon
מנהל אקדמי שותף, מחבר הדוח השנתי על הפרטות והלאמות בשנים 2010-2014; עורך שותף של ספר על הפרטה באנגלית 

למידע נוסף

ronen_mandelkernד״ר רונן מנדלקרן mailicon
חוקר במרכז חזן במכון ון ליר; עורך שותף של ספר על הפרטה באנגלית 


למידע נוסף

amnon_portogaliאמנון פורטוגלי mailicon
חוקר במרכז חזן במכון ון ליר

למידע נוסף

.

Scroll To Top