קורסים על הפרטה

רשימת סילבוסים
אחריות המדינה וגבולות ההפרטה – תשע”ד
בית ספר ע”ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העברית
מרצים: חוקרי הפרטה ממרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר בירושלים
אחריות המדינה וגבולות ההפרטה – תשע”ג
המכללה האקדמית ספיר
מרצים: חוקרי הפרטה ממרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר בירושלים
אחריות המדינה וגבולות ההפרטה – תשע”ב
המכללה האקדמית ספיר
מרצים: חוקרי הפרטה ממרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר בירושלים
אחריות המדינה וגבולות ההפרטה – תשע”ב
האוניברסיטה העברית, המחלקה למדע המדינה
מרצה: פרופ’ יצחק גלנור
הפרטה ואתגריה לעולם העבודה – תשע”ב
אוניברסיטת תל אביב, החוג ללימודי עבודה
מרצה: ד”ר אמיר פז פוקס
הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי – תשע”ב
אוניברסיטת תל אביב, המחלקה למדע המדינה
מרצה: ד”ר עמוס זהבי
דיני הפרטה – תשע”ב
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מרצה: עו”ד אפי מיכאלי

.

Scroll To Top