תחנות אוטובוס בתל אביב

תחבורה

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
ב-7 בדצמבר 2010 התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס’ 98) (מידע על שירותי תחבורה ציבורית, התשע”א-2010). החוק נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2012. על פי התיקון לחוק, “המפקח על התעבורה יקים מרכז מידע ארצי לתחבורה ציבורית לשם מתן מידע לציבור על שירותי תחבורה ציבורית, ובין היתר מידע על שילוב בין קווי השירות לאוטובוס, והכל באמצעות הטלפון, ובכלל זה הודעות מסרון (SMS), והאינטרנט”. התיקון קובע כי מפעילי התחבורה הציבורית מחויבים להתקין שילוט סטטי בתחנות האוטובוס. בכל תחנת אוטובוס צריך להופיע שילוט ובו כמה סוגי מידע: מפה המפרטת את מהלך קו השירות, זמני מתן השירות בקו, תדירות הקו, ודרכי התקשרות עם בעל הרישיון ועם מרכז המידע הארצי. בעתיד יידרשו המפעילים להציב בתחנות שילוט אלקטרוני ובו מידע מעודכן בזמן אמת. הצבת השילוט האלקטרוני בתחנות תיעשה בהדרגה, בתיאום עם מרכז המידע הארצי לתחבורה ציבורית ובהתאם לתוכנית השנתית שהכין. אף שהתיקון לחוק אושר בידי משרד התחבורה חל עיכוב ארוך ביישומו, לאחר שהתברר כי הערכת עלות יישום החוק, כפי שהוערכה על ידי משרד האוצר, הייתה שגויה. כמו כן התברר למשרד התחבורה כי תיאום המידע בין חברות התחבורה הרבות יצריך זמן התארגנות ארוך ממה שהעריכו בתחילה. פרסום ההנחיות לתצורת שלטי המידע התעכב אף הוא וההנחיות פורסמו רק במאי 2012, כחמישה חודשים אחרי המועד בו אמור היה החוק להיות מיושם. עוד קודם לקבלת התיקון לחוק נחתם הסכם בין הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב–יפו לבין JCDecaux – אחת החברות המובילות בעולם בפרסום חוצות – בנוגע להקמתן, לתחזוקן ולתפעולן של תחנות האוטובוס בתל אביב–יפו. על פי ההסכם, תקבל החברה בתמורה זכות פרסום בתחנות. [i] בהסכם יש סעיף הדורש מהחברה לפרסם מידע עירוני על גבי תחנות האוטובוס, אך הדרישות אינן מפורטות דיין ולכן פרסום המידע העירוני בתחנות מוגבל ואינו עומד בדרישות החוק.

מסירת פרויקט הקמת תחנות האוטובוס, תחזוקן ותפעולן לידי חברה פרטית.  

המפקח על התעבורה, משרד התחבורה.  
על פי ההסכם בין הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב–יפו ובין חברת JCDecaux, החברה מחויבת לפרסם מידע עירוני על פי דרישת הרשות, אולם כאמור הדרישה לפרסום המידע לנוסע אינה מפורטת דייה.כמו כן, השטח המוקצה בתחנה לפרסום המידע מוגבל ביותר, והדבר בא לידי ביטוי ביתר שאת בתחנות שבהן עוברים כמה קווי אוטובוס. נכון למועד כתיבת ערך זה לא נמצא פתרון ראוי לפרסום כל המידע לנוסעים בתחנות, והחוק מיושם בתחנות באופן חלקי ביותר.

יתרונות

  1. מסירת הפרויקט לידי חברה פרטית תמורת הזכות לפרסם על גבי התחנות יוצרת תמריץ כלכלי ומגבירה את הסיכוי לתחזוקה טובה יותר של תחנות האוטובוס.
  2. הורדת נטל ההקמה והתחזוקה של התחנות מהרשות המקומית.
  3. כספי הזיכיון הם מקור הכנסה חדש לרשות המקומית.

חסרונות

  1. מתן עדיפות לשטחי פרסום בתחנות האוטובוס על חשבון רווחת הנוסע.
  2. הפיכתו של שטח ציבורי למתחם פרסומי-שיווקי.

 טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

 

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top