תמיכה בתלמידים חולים

עבודה

  • רקע
  • מודל הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
בשנת 1990 הוקמה ביוזמת משרד החינוך, ובלחץ הורים לילדים חולים, עמותת תללים (תמיכה לימודית לתלמידים המרותקים למיטותיהם). העמותה נועדה להעניק תמיכה לימודית לתלמידים חולים המרותקים למיטותיהם בבית, ופעלה בסיוע ובפיקוח של המינהל הפדגוגי במשרד החינוך.

בשנת 2001 נחקק חוק חינוך חינם לילדים חולים (להלן: החוק) שקבע כי על המדינה לממן את לימודיהם של ילדים חולים השוהים בביתם זמן ממושך או המאושפזים בבתי חולים, באותו שיעור שבו ממומן חינוך הילד במוסד חינוכי רגיל. עד אז נשאו ההורים בעיקר המימון. החוק חייב את משרד החינוך לקבוע את תוכנית הלימודים של הילדים החולים בהתחשב בצורכיהם, במגבלותיהם הרפואיות ובתוכנית הלימודים שלהם בטרם מחלתם. על פי החוק, החינוך יינתן לילד, בהסכמת הוריו, בביתו או במסגרת חינוכית בבית החולים.

בשנת הלימודים תשס”ה (2004–2005) זכתה עמותת תללים במכרז של משרד החינוך, לאחר שעד אז טיפלה בתלמידים חולים שלא מתוקף מכרז. המכרז נחתם על בסיס של חוזה חד-שנתי שניתן להארכה במשך ארבע שנים.

יישום החוק נדחה פעמיים בחוקי ההסדרים ורק במאי 2006 החליטה ועדת החינוך על יישומו ההדרגתי בעלות של 130 מיליון ש”ח, מתוך שהיא דוחה את דרישת הממשלה לדחייה נוספת של יישום החוק מטעמים של עלויות גבוהות.

מיקור חוץ באמצעות מכרז. המכרז הראשון נעשה רק בשנת הלימודים תשס”ה ועד אז טיפלה תללים בתלמידים שלא מתוקף מכרז.

המינהל הפדגוגי במשרד החינוך.

בסוף 2014, לאחר 24 שנות פעילות בתחום, הודיעה עמותת תללים על הפסקת פעילותה עקב מכרז חדש שפרסם משרד החינוך. המכרז קיצץ את שעות ההוראה שלהן היו זכאים כ-3,600 התלמידים המשתמשים בשירותיה, פגע בתנאי ההעסקה של צוותי ההוראה המנוסים שלה והתנה את הזכיינות גם בהענקת שירותים פרה-רפואיים שעד אז היו באחריות משרד החינוך (במילים אחרות, המכרז קבע הפרטה של פן נוסף בפעילות המשרד). תללים לא ניגשה למכרז החדש – לאחר שלא צלחו ניסיונות של חברי כנסת להחריג את העמותה מחוק חובת מכרזים בשל מומחיותה. למרות פניות לוועדת החינוך של הכנסת והתגייסות של הורים במחאה על הפסקת הפעילות במהלך שנת הלימודים, בחר משרד החינוך ספק חדש (שהיה היחיד שניגש למכרז): “קדימה מדע” מרשת אורט העולמי, חברה לתועלת הציבור שהתחייבה להעסיק את מורי תללים לפחות עד סוף שנת הלימודים.

בדצמבר 2015 פרסם משרד החינוך חוזר מנכ”ל חדש בנושא תמיכה לימודית בתלמידים חולים. בין שאר הנושאים בחוזר פורטו בו בפעם הראשונה הליך התמיכה לתלמיד החולה בביתו וחלוקת העבודה בין גורמי הלימוד השונים.

ההתקשרות עם “קדימה מדע” לוותה בפרסומים רבים על התנהלותה הבעייתית, מה שהוביל חברי כנסת שונים להגיש שאילתות בעניינה  – שלי יחימוביץ, יוסי יונה ודב חנין. בינואר 2016 פנתה ח”כ מיכל רוזין למשרד החינוך בעקבות פרסומים שונים על ליקויים חמורים בהתנהלות “קדימה מדע” כדוגמת זמני המתנה ממושכים למורים, מורים חסרי הכשרה מתאימה, היעדר ליווי פדגוגי למורים, שכר נמוך והעסקה קבלנית של המורים, פגיעה בפרטיות הילדים ועוד. ח”כ רוזין מחתה על כך שחוזר המנכ”ל לא קבע לוחות זמנים מחייבים למתן השירות על ידי הארגון וכן על אי-שימוש בסמכות לקנוס את הארגון בגין הפרת תנאי המכרז. למרות זאת, משרד החינוך האריך את ההתקשרות עם “קדימה מדע”. באפריל 2016 התפרסם כי קבוצת הורים לילדים חולים שיגרה מכתב התראה מעורך דין לפני הגשת עתירה משפטית כנגד הפרטת השירות.

ביוני 2016 התקיים דיון בנושא בועדת החינוך של הכנסת, שבסיומה הודיע יו”ר הוועדה כי משרד החינוך יגיש תכנית בקרה מובנית שתשלב את הזכיין, בתי הספר וההורים. בדיון נוסף בוועדה שהתקיים באוגוסט 2016, אמרה נציגת “קדימה מדע” כי העמותה נותנת שירות ל-5000 תלמידים ש-1200 מתוכם שייכים לחינוך המיוחד. היא הודתה שקיים מחסור במורים ושאף שלעולם לא יהיה כיסוי של 100% מהתלמידים היא “ישנה טוב בלילה”.

באוגוסט 2016 הודיעה העמותה למורים המועסקים על-ידיה על מתן החזרי שכר רטרואקטיביים מאז תחילת עבודתם.

בדצמבר 2016 פורסם כי מורים בתכנית מתלוננים על הרעה ניכרת בתנאי עבודתם מאז זכיית “קדימה מדע” במכרז והעסקתם כעובדי קבלן. ההרעה מתבטאת במיעוט שעות הוראה בעקבות העסקת-יתר של מורים, באי-קבלת שכר עבור חודשי הקיץ ובאי-מתן תמיכה רגשית להתמודדות עם מותם של תלמידים במהלך העבודה שלהם. המורים, שמאוגדים בארגון “כוח לעובדים”, דורשים השוואת תנאים למורים של משרד החינוך, משרה קבועה והעסקה רציפה שתבטיח תשלום בעבור חודשי הקיץ. “קדימה מדע” מסרה כי הצדדים מצויים במשא ומתן “חיובי ומתקדם”. העניין נדון גם בוועדת החינוך של הכנסת. עוד נמסר כי ח”כ יוסי יונה יזם הצעת חוק שלפיה חוק חינוך חובה יחול גם על ילדים חולים שעדיין לא הגיעו לגיל 5. זאת, לדבריו, שכן כיום הם נפגעים פעמיים: הם זכאים לחינוך חינם רק מגיל 5 ומקבלים טיפול לא מקצועי מ”קדימה מדע”.

בסוף ינואר 2017 הכריזו המורים בתכנית על סכסוך עבודה, ובסוף מאי 2017 השביתו מורי התכנית את הלימודים. “קדימה מדע” טענה בתגובה כי המורים דחו שוב ושוב את הצעותיה הנדיבות “החורגות מכל מחויבות נדרשת על פי מכרז משרד החינוך”.

ביולי 2017 אישרה הכנסת כי חוק חינוך חינם יחול על תלמידים חולים המרותקים לביתם כבר מגיל 3, במקום מגיל 5. ילדים חולים שיקבלו את השירות ממשרד החינוך יזכו לכשש שעות הוראה שבועיות שאותן תעביר גננת שתגיע לביתם ושתעבוד לפי תוכנית הוראה שיכתוב הגן בו היו אמורים להשתלב הילדים אילולא חלו.

באוגוסט 2017 הוגשה תביעה ייצוגית נגד “קדימה מדע” בשם כ־1,500 ילדים, המשתמשים בשירותיה, וזאת בטענה לפגיעה בפרטיותם ולהפרת תנאי המכרז. על-פי התביעה, החברה חשפה פרטים של הילדים החולים באינטרנט. עוד פורסם כי 600 המורים והסייעות בתכנית “שלבים” הודיעו כי ישביתו את פתיחת שנת הלימודים, בשל סירוב הנהלת “קדימה מדע” לחדש את המו”מ על ההסכם הקיבוצי.

בכתבה ששודרה בערוץ 10 באוגוסט 2017 נחשף כי בעוד ב-2016 שילמה המדינה ל”קדימה מדע” 31 מיליון שקלים, ב-2017 צמח הסכום ל-46 מיליון ש”ח. למרות זאת, באוקטובר 2017 פורסם כי משרד החינוך קיצץ שעות הוראה לאלפי ילדים חולים המרותקים לבתיהם, קיצוץ שפגע גם בהיקף העסקתם של המורים. “קדימה מדע” טוענת כי חל גידול ניכר במספר התלמידים וכי היא פועלת בהתאם להנחיות משרד החינוך. עוד פורסם כי משרד החינוך האריך את הפטור ממכרז שניתן ל”קדימה מדע” עד אוגוסט 2018 בסכום של 49 מיליון ש”ח.

באוקטובר 2017 בוטלה שביתה שתכננו לקיים המורים המועסקים בקדימה מדע לאחר שבית הדין לעבודה הורה לצדדים לחזור למו”מ אינטנסיבי, בהשתתפות משרד החינוך.

בדיון שנערך בועדת החינוך של הכנסת בסוף אוקטובר 2017, התברר כי משרד החינוך טרם העביר לוועדה את התוכנית למתן חינוך לילדים מאושפזים ולילדים חולים, אף שהיה אמור לעשות זאת לפני 10 שנים. עוד התברר כי משרד החינוך אינו מחייב את “קדימה מדע” להעביר דו”חות ביצוע על השירותים שהיא מעניקה לו.

יתרונות

  1. המכרז החדש, על תנאיו החדשים, עשוי לאפשר לממשלה להחזיר לעצמה חלק מהשליטה בתחום התמיכה בתלמידים חולים, שנמצא בחזקתה של אותה עמותה במשך 24 שנים.

חסרונות

  1. העברת האחריות לתמיכה הלימודית בתלמידים חולים מידיה של עמותת תללים – ששימשה במשך שנים זרוע ביצועית של משרד החינוך וצברה מיומנות ייחודית בתחום רגיש זה – לידי ארגון “קדימה מדע” חסר הניסיון יצרה קשיים רבים שפגעו בילדים החולים ובמשפחותיהם. צעד זה עשוי להיתפס כהתנערות של המדינה מדאגה לחלשים, לאחר שבעבר ניתן הסיוע לתלמידים על ידי משרד החינוך עצמו.
  2. ככלל, תהליכי מכרז אינם מתאימים באופיים לשירותי חינוך השוכנים בליבת העשייה של המעשה החינוכי.

 טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

תגובה אחת

  1. כל הכבוד על המאמר המצוין, שמציג מציאות עגומה של אלפי ילדים בארץ המקבלים שירותי חינוך לקויים לילדים חולים

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top