תשלומי הורים בגני ילדים

ביטחון

  • רקע
  • דגם הפרטה
  • פיקוח
  • המצב הנוכחי
  • יתרונות וחסרונות
בעקבות המלצות הועדה לשינוי חברתי-כלכלי (ועדת טרכטנברג) הוחל בשנת תשע”ה חוק לימוד חובה, התש”ט-1949 גם על גילאי 4-3. כך נוצרו שני סוגים של גני ילדים ציבוריים, שאינם גובים תשלומים מההורים עבור יום הלימודים הרגיל – גני ילדים בבעלות הרשות המקומית (“גנים רשמיים”) הפועלים עד השעה 14:00, וגני ילדים פרטיים שעברו תאגוד (ישנם כ-800 גנים כאלו), ושפועלים תחת פיקוח פדגוגי ובתקצוב ממשלתי (“גני תאגידים”), עד השעה 13:20. גני ילדים פרטיים שלא התאגדו ושאינם מתוקצבים ממשיכים לגבות תשלום מלא מההורים. בנוסף, כל הגנים רשאים להאריך את יום הלימודים ולפעול כצהרונים עד השעה 16:00 בתוספת תשלום של ההורים. החלת החוק הסדירה גם את סוגי התשלומים שמותר לגבות מהורים בגין פעילויות העשרה משלימות לחינוך הפורמלי, טיולים, סל תרבות ועוד.

בפברואר 2015 פורסם כי תשלומי ההורים בגין שעות אחר הצהריים שבהן הגן מתפקד כצהרון משמשים בגני תאגידים רבים למימון העסקת סייעת נוספת בשעות הבוקר, וזאת, בניגוד להסכם עם משרד החינוך האוסר על גנים אלו לגבות תשלומים על שירותים נוספים בבוקר, בזמן שהם מתפקדים על תקן גן ציבורי. משרד החינוך מסר כי בכוונתו לאכוף את האיסור וכי הוא מנהל הליכים משפטיים מול מספר גנים. ראוי לציין שברקע הדברים עמד מאבק של הורים ברחבי הארץ למען הוספת איש צוות שלישי לגני ילדים בגילאי 4-3, בניגוד לתקן שקבע משרד האוצר – 35 ילדים עם גננת וסייעת אחת – שהוא מהצפופים בעולם המערבי. בפועל, רשויות חזקות הוסיפו במקרים רבים סייעת נוספת על חשבונן. לאחר הפגנות ואיומים בעתירות, הודיעו ביוני 2015 משרד החינוך ומשרד האוצר על “רפורמת הסייעת השנייה” – הוספת סייעת שנייה לגני הילדים הצפופים ביותר (מעל ל-30 תלמידים) החל משנה”ל תשע”ו. עלות התכנית – 400 מיליון ₪ – תחולק באופן דיפרנציאלי בין הרשויות החלשות והחזקות. מבקרי התכנית טענו כי הוספת הסייעת תקל אמנם על עבודת הסגל בגן אך לא תפתור את בעיית הצפיפות בגנים המחייבת הקמת גני ילדים נוספים.

לפירוט נרחב יותר ראו הערך תשלומי הורים במערכת החינוך.

הלאמה בפועל של כ-800 גנים פרטיים באמצעות חיובם להתאגד על מנת לקבל תקצוב ממשלתי מלא. לצד זאת, קיימת גם תופעה של הפרטת המימון, באמצעות השלמת שירותים ציבוריים באופן פרטי.

משרד החינוך.

  

ביוני 2015 פורסם כי גני תאגידים רבים אינם מפחיתים את סכום הסבסוד הניתן על-ידי המדינה – כ-700 ₪ בחודש – משכר הלימוד הנגבה מההורים בגן, וכי הפיקוח של משרד החינוך על העניין – לקוי. בתגובה מסר המשרד כי הגנים חייבים לספק בחינם את השירות הניתן לציבור ההורים בגין שעות הפעילות המתוקצבות וכי הוא ירענן את ההנחיות בעניין.

באוקטובר 2016 פורסם כי משרד החינוך התיר לעמותות חינוך המפעילות גני תאגידים, והמשתייכות ברובן לחינוך הדמוקרטי והאנתרופוסופי, לגבות בין 17,000 ל-35,000 ₪ בשנה כחלק מתשלומי הורים. וזאת, בסתירה לחוזר מנכ”ל משרד החינוך, המגביל את הגבייה המותרת בגנים לכאלף שקלים בשנה בגין טיולים, מסיבות, תל”ן וביטוח תאונות אישיות. על פי הערכות, צפויים ליהנות מהאישור יותר ממאה גנים. בחוזר שנשלח לכל הגנים באזור ירושלים נכתב כי במקרים חריגים, ניתן לפנות למשרד החינוך בבקשה לאישור לגבייה חורגת בגין “פעילות ייחודית, המתקיימת במהלך שעות הפעילות המאושרות והמתוקצבות על ידי משרד החינוך”. לדברי בכיר באחת הרשויות המקומיות, משמעות החוזר היא כי “הסכר נפרץ” באישורו ובתמיכתו של משרד החינוך. משרד החינוך מסר כי תשע”ז הוגדרה כ”שנת מעבר” שבגינה ניתנה לגני הילדים הזדמנות להגיש בקשה לגבייה חורגת בגין פעילויות נוספות. בפועל, האישור הוארך בשנה נוספת לקראת שנה”ל תשע”ח.

בספטמבר 2017 פורסם כי משרד החינוך אישר לאחרונה לגני ילדים לגבות עד 3,000 שקלים בשנה – במקום כ-1000 ש”ח עד עתה – על שורה של סעיפים, בהם סייעת נוספת ופרויקטים חינוכיים. הגנים נדרשים להגיש את הבקשה ל”ועדת חריגים” ולפרט למה נועדה הגבייה. ככל הידוע, עד כה פנו כמה עשרות גנים, בעיקר בירושלים, בבקשה לקבל את האישור לגבייה החריגה — שצפוי להינתן לכולם.

יתרונות

תשלומי הורים מאפשרים להורים מבוססים להעניק לילדיהם חינוך טוב יותר בעלות נמוכה מזו הנדרשת בשוק החופשי, למשל בשיעורים פרטיים.

חסרונות

האישור לתשלומי הורים גבוהים מעמיק את הפערים החברתיים באמצעות יצירת מעין ‘שר”פ’ במסגרת החינוך הציבורי הפועל לטובת השכבות המבוססות.

 טעינו? שכחנו? כדאי שנדע? דווחו לנו

 

 

 

תגובות

השאירו תגובה

Share on Google+Share on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

השאירו תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top